Privacy Statement

Hoe gaat SocialBieb om met persoonsgegevens?

SocialBieb is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement. SocialBieb verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of onze nieuwsbrief ontvangt. Jij geeft altijd expliciet toestemming aan SocialBieb voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Organisatienaam
 • Organisatiegegevens (adres) – indien facturatie aan de orde is

De gebruikers van deze persoonsgegevens zijn de betrokken professionals van de uitvoering van de door jouw gekozen dienst/training.

Contactgegevens SocialBieb

SocialBieb is een label van Social Connection
Adres: Dijkerhoekseweg 13-15, 7451 LV Holten
Telefoon: 06 – 37 19 47 61
KVK: 60509295

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

SocialBieb verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in relatie tot de dienst of training die je bij SocialBieb afneemt/af wilt nemen of om bijvoorbeeld een offerte te versturen of toe te lichten;
 • Voor het afhandelen van facturen en betalingen;
 • Om diensten bij je af te leveren.

Ben je deelnemer van het social media trainingsprogramma van de Koninklijke Bibliotheek? Dan gebruiken we jouw gegevens om:

 • Je per e-mail te informeren over de aanvang, de praktische details en het opvragen van feedback van een training van het trainingsprogramma waar je je voor hebt opgegeven;
 • Voor het aanbieden van een gepersonaliseerd certificaat na afronding van de drie trainingen van het trainingsprogramma;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SocialBieb bewaart jouw bovengenoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij officiële instanties het noodzakelijk achten de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

SocialBieb verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de dienst die je bij SocialBieb afneemt. Te allen tijde verzoeken wij deze ‘derden’ jouw gegevens met de uiterste zorg te behandelen en te vernietigen zodra de gegevens niet meer van toepassing zijn.

SocialBieb werkt samen met externe professionals voor het uitvoeren van diensten. Met deze externe professionals hebben wij een samenwerkingsovereenkomst (met daarin een verwerkersovereenkomst) afgesloten, waarin de naleving van een veilige behandeling van jouw persoonsgegevens is vastgelegd.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening en marketing maken wij gebruik van de onderstaande programma’s (SaaS-oplossingen), waarmee wij data delen. In een groot aantal gevallen betreft het de (gebruikers-)naam en het e-mailadres voor de gebruiker om in te loggen. Deze onderstaande SaaS-oplossingen gebruiken wij voor communicatie, uitvoering van onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Voor alle gebruikte SaaS-oplossingen hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 • Mailchimp – versturen digitale nieuwsbrieven
 • Slack – onderlinge communicatie en uitwisseling, hierin worden geen persoonsgegevens gecommuniceerd
 • WordPress – website-CMS (incl. Ninja Forms t.b.v. de inschrijfformulieren): alle AVG-voorgeschreven maatregelen zijn doorgevoerd. Op verzoek kunnen wij heel eenvoudig jouw e-mailadres verwijderen uit de CMS van SocialBieb.nl
 • Dropbox – gegevensopslag

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van SocialBieb gebruikt functionele, analytische en Faceook-tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Analytische cookies houden het surfgedrag op de website bij, zonder persoonsgegevens te verzamelen. De Facebook tracking cookies kunt u ziech voor afmelden middels de cookiebar.

De opt-out mogelijkheid wordt niet actief aangeboden, ook niet verplicht bij ingestelde maatregelen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Cookies Google Analytics

Via Google Analytics plaatsen we analytische cookies die algemeen surfgedrag bijhouden zodat we een goed beeld hebben van het aantal bezoekers. Een opsomming van de getroffen maatregelen door SocialBieb m.b.t. Google Analytics:

 • De website maakt gebruik van Google Analyticscookies;
 • SocialBieb heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten op 02 – 05 – 2018;
 • De laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd;
 • ‘Gegevens delen’ met Google is uitgezet, ook voor advertentiedoeleinden;
 • User ID is uitgeschakeld.
 • Via het SSL-certificaat worden jouw gegevens versleuteld verzonden (zonder IP-adres).
 • Opt-out functionaliteit wordt niet aangeboden

Meer lezen over het privacy beleid van Google kijk dan hier: https://policies.google.com/privacy.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Het verstrekken van jouw persoonsgegevens is een contractuele verplichting bij het afnemen van een dienst van SocialBieb. Indien we jouw persoonsgegevens niet vast kunnen leggen is het voor SocialBieb niet mogelijk jou de gewenste dienst of training te bieden.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door SocialBieb. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover SocialBieb beschikt, online naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@socialbieb.nl.

Verificatie van jouw verzoek

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Schrijf ook op de kopie de datum en de tekst “verzoek aan SocialBieb“. Dit ter bescherming van je privacy en dat de kopie niet misbruikt kan worden voor andere doeleinden.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werkdagen, op jouw verzoek. Wij willen je tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SocialBieb neemt de bescherming van jouw (persoons-)gegevens erg serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met info@socialbieb.nl.

Begrijpelijk, transparant en toegankelijk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt om op een ‘beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal’ betrokkenen te informeren.

In deze privacyverklaring hebben we geprobeerd om onze verwerking van persoonsgegevens zo helder mogelijk te beschrijven. Dit hebben wij in tekst en online gedaan en is mogelijk niet (voldoende) toegankelijk voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Mocht je ons privacystatement in een andere vorm willen ontvangen (PDF, platte tekst, mp3, …) dan kun je dit opvragen door een e-mail te sturen naar info@socialbieb.nl.

Neem ook voor vragen of toelichting over deze privacyverklaring contact met ons op via info@socialbieb.nl.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (10)
Contact